Thermisch verzinken of volblad verzinken
Procesuitleg

Bij het verzinken van staal ondergaat het hekwerk een uitgebreide voorbehandeling. Alle olie-, vuil- en vetresten worden verwijderd. Vervolgens worden alle onderdelen in een bad met verdunde zoutzuuroplossing gebeitst om roest en walshuid te verwijderen. Daarna volgt een fluxbad. De verdunde zinkammoniumchloride (flux-)oplossing vormt een dun laagje dat bij het verzinkproces die de verbinding van het zink met het staal bevordert. Nadat het fluxlaag is opgedroogd, worden alle delen in een zinkbad, met een temperatuur van ca. 450 graden, ondergedompeld. In het zinkbad verbindt het vloeibare zink zich met het staal en vormt zo drie legeringslagen.

Als het hekwerk uit het zinkbad worden gehaald, vormt zich nog een laagje zuiver zink. Na het zinkbad volgt een afkoeling en wordt het hekwerk aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. Wanneer er nadien gecoat moet worden, moet het hekwerk op de juiste wijze en met beleid, zgn. "coatinggeschikt gemaakt" worden. Dit houdt in dat alle scherpe punten en verdere verontreinigingen worden verwijderd.
Eigenschappen: Verzinkt staal heeft een aantal prima eigenschappen. Het maakt het bijzonder geschikt voor toepassing in de open lucht.

  • De beschermende zinklaag verbindt zich tijdens het verzinkproces chemisch met het staal, zodat de laag buitengewoon sterk met het staaloppervlak wordt verbonden. Het zinkoppervlak, dat blootgesteld wordt aan de buitenlucht, gaat heel geleidelijk over in het slecht oplosbare en beschermende zinkpatina. De verwering verloopt hierdoor uiterst langzaam. Onderroestvorming of putcorrosie, treedt niet op, zodat men nooit wordt verrast door plotseling opkomende roestplekken. De zink/ijzerlegeringslagen zijn zeer hard en slijtvast. Ze zijn goed bestand tegen mechanische belastingen. En omdat erosie en corrosie vaak tegelijkertijd optreden is een thermisch verzinkt hekwerk hier tegen bestand onder bijna alle omstandigheden. Het zinklagensysteem is in tegenstelling tot vele andere roestwerende systemen niet giftig of schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Wanneer de zinklaag beschadigd raakt, zal op het staaloppervlak geen of vrijwel geen uitbreiding van de roestvorming optreden. Dat is het gevolg van de zogenaamde kathodische werking van de zinklaag. Het biedt veel praktische voordelen bij het verwerken van verzinkte materialen. Het boren van boutgaten in verzinkt werk, enz. heeft nagenoeg geen invloed op de levensduur van het hekwerk. Op de randen van met name profielen en platen biedt het een uitstekende kantendekking, die uniek is in zijn soort.
  • Ook in neutrale of zwak-zure bodem- en watersoorten is thermisch verzinkt staal goed bestendig. In zuur regenwater, in zeer sterk alkalische oplossingen en in bodemsoorten met een lage specifieke weerstand of met een hoge zuurgraad bieden de Duplex-systemen op basis van thermisch verzinkt staal een uitkomst. Al deze eigenschappen maken van het thermisch verzinken een ideale conserveringsmethode voor hekwerk. Vooral als een hek tegen betrekkelijk geringe kosten langdurig en zonder tussentijdse dure onderhoudsbeurten tegen roest beschermd moet worden.